Om oss

Om oss

Publisert av Oddmund Dahle den 20.05.21. Oppdatert 09.01.24.

Vårt faste møtelokale er Trevar´n, Sagdalsveien 24, 2010 Strømmen, se foto. Klubben har møter 1. onsdag i måneden. Møtene starter kl. 1800.

Mer om historien til Trevar´n, se http://www.trevarnsvenner.org/ og vedlegget.


LC Strømmen er fortsatt en ”herreklubb”. Siden 2002 har det blitt stiftet tre ”dameklubber” i vårt nærområde. 
Klubbens gjennomsnittsalder øker. Vi ønsker yngre engasjerte menn velkomne som medlemmer.

Klubben har hatt forskjellige inntektsbringende tiltak gjennom årene. De senere årene kan nevnes salg av hagegjødsel og hagejord.

Klubben støtter Lions nasjonale og internasjonale prosjekter, men prioriterer aktiviteter i nærmiljøet, og kan nevne: Dugnad og økonomisk støtte til oppussing av ”Trevaren”, vårt møtelokale. (Mer om Trevaren og Strømmen sidebane og Trevarens Venner finnes på hjemmesiden til Strømmen Vel). Klubben bidrar økonomisk og med ressurser til prosjekt Strømmen Sidebane. •

LC Strømmen har merket og vedlikeholdt en ca. 4 km lang tursti i nordre del av Østmarka. Stien ble åpnet i 1992. Start og innkomst ved Skihytta (Bronåssetera) i Lørenskog. Stien blir flittig brukt. Vi har hatt arrangementer i og rundt stien, og støttet flere lokale arrangement for barn og ungdom i nærmiljøet. • I 2020 ble det i samarbeid med Rælingen kommune satt opp en gapahuk på østsiden av Åmodtdammen.

Da klubben ble 40 år (2010) ble dette markert med en gave (Kr. 50.000) til Sagdalens Venner. Pengene ble øremerket til Kvernhuset som nå blir reist ved Oppgangssaga i Sagelvparken. •
I 2020 – da klubben ble 50 år, ble dette markert ved en gave (Kr. 100.000) til Strømmen og Skjetten skolekorps. •
Vi støtter Skedsmo kommunes tilbud til ungdom/unge voksne med noe bistandsbehov ”Jolly Friday” ved Skjetten Fritidssenter, og arrangerer hyggekvelder ved Stalsberg bo- og behandlingssenter.

Klubben har vært aktivt med, økonomisk og med arbeid ved restaureringen av Trevar´n, oppgangssaga og kverna i Sagdalen samt arbeidet med minnesmerket over Strømmen sidebane.

Hvis Lions arbeid sentralt og lokalt synes interessant, kontakt vår medlemskomité

Trevaren.html