Lions Club Strømmen
Østbyputten

Østbyputten

Østbyputten, 238 moh., er et oppdemt vann vest for sørenden av Åmotdammen i Lørenskog. Vannet er en del av grensa mellom gårdene Østby og Steinsrud og har navn etter førstnevnte.

Les mer