Gjødsel, plantejord og dekkbark

Gjødsel, plantejord og dekkbark

Publisert av Oddmund Dahle den 24.05.21. Oppdatert 18.04.22.

 

 Tilbud fra Lions Club Strømmen på Hagegjødsel, Plantejord og Dekkbark

Inntektene av salget går til arbeidet vårt for barn, ungdom og trengende i vårt nærområde på̊ Strømmen. 

 

 Lions’ Sele Garden

Lions’ Sele Garden er basert på̊ Helgjødsel, som er et pelletert og ugressfritt miljøprodukt som kombinerer hønsegjødselens egenskaper med mineralgjødselens styrke. Denne gjødselen er også̊ effektiv mot mose. Husk at du kan gjødsle både om våren og høsten. 

Pris pr sekk kr 225,- (15 liter)

Floralux® Plantejord 

 

Floralux® Plantejord er ypperlig til bruk i blomsterpotter, urner, balkongkasser og til dyrking og stikking av småplanter. Til grønnsaker og planter i veksthus og på̊ friland.

Pris pr. sekk Kr 70,- (50 liter) 

 

Floralux® Dekkbark

 

Pris pr sekk kr 80,-

 

 

Betaling kontant, vipps eller giro til: Lions Club Strømmen 

Vipps: 109806 

Giro: 1310.25.56121 

Bestilles på̊ mail til: 

t.p.bakken@consult.as
tromat1950@gmail.com 
terje.sa@online.no

Husk bestillingen må̊ inneholde: Antall sekker, leveringsadresse og betalingsmåte.