Østbyputten

Østbyputten

Publisert av Oddmund Dahle den 12.11.20. Oppdatert 24.05.21.

For å komme til Østbyputten må man følge stien til venstre.

Østbyputten, 238 moh., er et oppdemt vann vest for sørenden av Åmotdammen i Lørenskog. Vannet er en del av grensa mellom gårdene Østby og Steinsrud og har navn etter førstnevnte. Østbyputten ble oppdemt med en demning i nordvestre ende i 1936, og fungerte som drikkevannskilde for deler av Lørenskog og Skedsmo fram til 1950-åra. Vannets areal ble ti ganger så stort som en følge av oppdemminga. 

Da Østbyputten ble oppdemt ble et kutråkk som buskapen til Oskar Hansen på Østby var avhengig av for å komme ned til bygda, satt under vann. Etter en rettssak måtte Skedsmo kommune anlegge en bratt sti som fikk navnet Oskarsgate. 

Østbyputten dreneres av Østbybekken som renner ut i Losbyelva ved Hammer bru.

Kilde: https://lokalhistoriewiki.no/wiki

Det går sti fra Lionsstubben (merket løpe) til Østbyputten og videre rundt Åmodtdammen til Gapahuken.