Åmodtdammen

Åmodtdammen

Publisert av Oddmund Dahle den 20.05.21. Oppdatert 24.05.21.

Vannet ligger i skogen sør for Kurland og har navn etter Åmot-gårdene i Rælingen. Gårdene har navn etter «å-møtet» mellom elvene Leira og Nitelva. Skogen til Åmot-gårdene går inn til Åmotdammen, og Åmot hadde sag ved Åmotdammen, noe som ga støtet til oppdemminga av vannet.

Demningen ved utløpet nord i vannet og to mindre demninger lenger sør gjør at vannstanden er 6 meter høyere enn naturlig. Vannet var drikkevannskilde for Skedsmo inntil 1982. Det er anlagt badeplasser, og området omkring er friområde.


Se https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Åmotdammen

 

Bakgrunnen for oppdemning av dammen kan leses på https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lillestrøm_bygningskommune 

Lillestrøm bygningskommune ble opprettet i 1878 etter at regjeringen året før hadde bestemt at bygningsloven av 1869 skulle gjelde for tettstedet.

I 1900 ble det bestemt å ta vann fra Åmotdammen i Rælingen både til Lillestrøm og Strømmen. Bygningskommunen innkalte huseierne til møte  i 1901, og det ble et overveldende flertall for å legge vannledning fra Åmotdammen. Sagbrukseierne gikk mot vannanlegget fordi de var redde for at de måtte betale store deler av anleggsutgiftene. Bygningskommunen søkte Skedsmo kommune om å få dekket utgiftene til anlegget, men søknaden ble imøtegått med begrunnelsen at bygdefolket i Skedsmo ikke kunne ilegges mer skatt for at innbyggerne i Strømmen og Lillestrøm skulle få rent vann. Bygningskommunen måtte dermed skaffe midler både til anlegget, vannledningen og ekspropriasjonen av grunn, og først i 1907 kunne anleggsarbeidet begynne. Kongsberg sølvverks driftsfond ga igjen lån, denne gangen kr 90 000. Jernbanen sikret seg vann ved å yte kr 30 000 til anlegget og en årlig vannavgift på kr 900. I 1909 var anlegget ferdig, og herfra fikk Lillestrøm vann i nærmere 40 år. 

 

Milorghula ligger i Lørenskog kommune rett vest for Åmotdammen. Minneplate og kartskisse ble oppsatt av Sagelvas Venner, Strømmen i 2012. 

I 2019 ble det av LC Strømmen, i samarbeid med Rælingen kommune, innkjøpt og satt opp en gapahuk på et egnet sted ved badeplassen på østsiden av Åmodtdammen. Plasseringen er i nær tilknytning til Lionsstubben om vinteren med islagt vann. Man kan også følge veien fra Skihytta via Sandbekkstua til gapahuken.